Thứ bảy, 26/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 152

Danh sách tổ Văn phòng

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1 Phùng Thị Loan Tổ trưởng TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
2 Đỗ Năng Bảy Tổ phó Ngọc Hoà - Chương Mỹ - Hà Nội
3 Tô Thuý Anh Y tế Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội
4 Trịnh Thị Bản Kế toán TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
5 Đỗ Thị Hằng Nhân viên Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội
6 Tô Thị Nết Nhân viên TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
7 Trịnh Viết Sáu Nhân viên Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội
8 Nguyễn Thị Sinh Văn thư Xóm Chùa - TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
9 Dương Thị Thanh Xoan Nhân viên Lam Điền - Chương Mỹ - Hà Nội
Tác giả: admin
Nguồn tin: chuongmya

Tin cùng chuyên mục

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG MỸ A

Địa chỉ : Số 42 khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trưởng ban biên tập: Thầy giáo: Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0243.3868.556 – Email: c3chuongmya@hanoiedu.vn