Thứ sáu, 23/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 253

Kết quả điểm thi vòng I cuộc thi Khát vọng CMA lần thứ III năm học 2016 - 2017

Các em thí sinh xem Kết quả điểm thi vòng I cuộc thi Khát vọng CMA lần thứ III năm học 2016 - 2017

         BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A
VÒNG LOẠI CUỘC THI "KHÁT VỌNG CMA" LẦN THỨ III
                           KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG I CUỘC THI "KHÁT VỌNG CMA" LẦN III
                                                                      NĂM HỌC 2016 - 2017
TT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Lớp Phòng thi số Diem thi Ghi chu
1 CMA095 Dương Thu Hương Nữ 30/08/2000 11A7 4 35 Đ
2 CMA130 Nguyễn Minh Ánh Nữ 10/01/2000 11A3 6 32 Đ
3 CMA096 Nguyễn Gia Khiêm Nam 04/06/2000 11A7 4 31 Đ
4 CMA111 Đào Thị Thủy Nữ 11/01/2000 11A9 5 31 Đ
5 CMA085 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 01/07/2000 11A2 4 30 Đ
6 CMA103 Đặng Thị Nhung Nữ 03/04/2000 11A8 5 30 Đ
7 CMA001 Dương Tuấn Anh Nam 28/08/2001 10A1 1 29 Đ
8 CMA015 Đặng Đình Giang Nam 17/07/2001 10A2 1 29 Đ
9 CMA102 Phạm Thị Thuỳ Linh Nữ 24/10/2000 11A8 5 29 Đ
10 CMA109 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ 06/01/2000 11A9 5 29 Đ
11 CMA182 Phùng Xuân Quân Nam 06/01/2000 11A1 1 28 Đ
12 CMA108 Trương Trần Minh Khôi Nam 08/03/2000 11A9 5 27 Đ
13 CMA008 Hoàng Thanh Tâm Nữ 12/03/2001 10A1 1 26 Đ
14 CMA083 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 11/08/2000 11A2 4 26 Đ
15 CMA006 Nguyễn Viết Khánh Nam 20/03/2001 10A1 1 25 Đ
16 CMA149 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 17/02/2000 11A7 6 25 Đ
17 CMA024 Nguyễn Anh Hào Nam 09/05/2001 10A4 1 24 Đ
18 CMA025 Lê Đình Hiếu Nam 02/08/2001 10A4 1 24 Đ
19 CMA080 Hoàng Thị Huyền Nữ 01/07/2000 11A2 4 24 Đ
20 CMA084 Nguyễn Mạnh Thảo Nam 01/09/2000 11A2 4 23 Đ
21 CMA104 Trần Minh Thảo Nữ 23/06/2000 11A8 5 23 Đ
22 CMA188 Nguyễn Đình Hiếu Nam 20/09/2000 11A1 4 22 Đ
23 CMA101 Trần Thị Hường Nữ 24/06/2000 11A8 5 22 Đ
24 CMA107 Nguyễn Ngọc Hữu Nam 22/07/2000 11A9 5 22 Đ
25 CMA147 Nguyễn Thị Linh Nữ 07/02/2000 11A7 6 22 Đ
26 CMA150 Lê Văn Tiến Tùng Nam 01/04/2000 11A7 6 22 Đ
27 CMA004 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 07/08/2001 10A1 1 21 Đ
28 CMA016 Trịnh Duy Nam Nam 10/02/2001 10A2 1 21 Đ
29 CMA021 Hoàng Trung Anh Nam 19/09/2001 10A4 1 21 Đ
30 CMA134 Lê Thị Phương Thảo Nữ 24/01/2000 11A3 6 21 Đ
31 CMA161 Trịnh Thị Thuý Nữ 17/06/2000 11A12 7 21 Đ
32 CMA081 Hà Thị Diệu Linh Nữ 30/09/2000 11A2 4 20 Đ
33 CMA086 Đỗ Thị Trang Nữ 05/08/2000 11A2 4 20 Đ
34 CMA091 Nguyễn Kim Toàn Nam 03/10/2000 11A3 4 20 Đ
35 CMA110 Trương Duy Thuận Nam 20/07/2000 11A9 5 20 Đ
36 CMA154 Hoàng Trần Trung Nam 07/10/2000 11A10 7 20 Đ
37 CMA011 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 18/05/2001 10A2 1 19 Đ
38 CMA022 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 17/02/2001 10A4 1 19 Đ
39 CMA087 Hoàng Thị Tuyền Nữ 21/04/2000 11A2 4 19 Đ
40 CMA141 Lê Phương Mai Nữ 14/09/2000 11A4 6 19 Đ
41 CMA010 Tống Quốc Việt Nam 17/01/2001 10A1 1 18 Đ
42 CMA029 Nguyễn Bá Tuấn Nam 30/07/2001 10A4 2 18 Đ
43 CMA099 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ 08/04/2000 11A7 4 18 Đ
44 CMA142 Nguyễn Ngọc Quyền Nam 12/08/2000 11A4 6 18 Đ
45 CMA148 Phạm Văn Nam Nam 04/08/2000 11A7 6 18 Đ
46 CMA192 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 17/08/2000 11A1 6 18 Đ
47 CMA027 Nguyễn Hữu Khang Nam 01/08/2001 10A4 2 17 Đ
48 CMA183 Nguyễn Anh Tuấn Nam 13/08/2000 11A1 2 17 Đ
49 CMA097 Đỗ Thị Liên Nữ 06/05/2000 11A7 4 17 Đ
50 CMA131 Lại Thị Loan Nữ 04/06/2000 11A3 6 17 Đ
51 CMA153 Nguyễn Thị Thuận Nữ 19/12/2000 11A10 7 17 Đ
52 CMA005 Tô Minh Hoành Nam 22/10/2001 10A1 1 16 Đ
53 CMA079 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 20/05/2000 11A2 4 16 Đ
54 CMA088 Tống Bá Duy Nam 03/02/2000 11A3 4 16 Đ
55 CMA089 Nguyễn Thị Liễu Nữ 16/05/2000 11A3 4 16 Đ
56 CMA187 Nguyễn Thị Ánh Nữ 10/07/2000 11A1 4 16 Đ
57 CMA135 Bùi Đình Trí Nam 10/02/2000 11A3 6 16 Đ
58 CMA160 Lê Thị Thanh Thanh Nữ 16/09/2000 11A12 7 16 Đ
59 CMA181 Vũ Đức Long Nam 01/10/2000 11A1 1 15 H
60 CMA007 Tống Văn Quý Nam 07/06/2001 10A1 1 15 H
61 CMA098 Cao Thị Linh Nữ 11/03/2000 11A7 4 15 H
62 CMA129 Đào Danh Chính Nam 01/07/2000 11A2 6 15 H
63 CMA002 Trịnh Anh Chinh Nam 24/06/2001 10A1 1 14 H
64 CMA195 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 10A3 1 14 H
65 CMA040 Lê Ngọc Anh Quân Nam 30/06/2001 10A7 2 14 H
66 CMA046 Trần Thị Kiều Trang Nữ 18/05/2001 10A8 2 14 H
67 CMA047 Lê Thị Tú Anh Nữ 11/10/2001 10A9 2 14 H
68 CMA190 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/01/2000 11A1 5 14 H
69 CMA136 Nguyễn Đình Anh Nam 09/11/2000 11A4 6 14 H
70 CMA146 Phan Quốc Anh Nam 17/08/2000 11A7 6 14 H
71 CMA156 Lê Quang Tú Nam 26/01/2000 11A11 7 14 H
72 CMA178 Lê Hữu Thái Nam 30/08/2001 10A7 7 14 H
73 CMA009 Dương Đức Tùng Nam 14/10/2001 10A1 1 13 H
74 CMA020 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 09/10/2001 10A2 1 13 H
75 CMA045 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 20/05/2001 10A8 2 13 H
76 CMA074 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ 28/01/2001 10A13 3 13 H
77 CMA189 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 26/08/2000 11A1 5 13 H
78 CMA152 Nguyễn Duy Hiểu Nam 21/09/2000 11A9 7 13 H
79 CMA164 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 23/07/2000 11A13 7 13 H
80 CMA166 Nguyễn Thị Hương Nữ 27/01/1999 11A13 7 13 H
81 CMA193 Đỗ Thành Công Nam 20/11/2000 11A1 7 13 H
82 CMA003 Hoàng Đình Đan Nam 22/08/2001 10A1 1 12 H
83 CMA012 Đặng Ngọc Ánh Nữ 02/04/2001 10A2 1 12 H
84 CMA060 Bùi Thế Hà Nam 18/01/2001 10A11 3 12 H
85 CMA061 Mai Thuý Hằng Nữ 02/09/2001 10A11 3 12 H
86 CMA069 Nguyễn Thị Như Nữ 29/03/2001 10A12 3 12 H
87 CMA112 Lê Ngọc Hiệp Nữ 24/04/2000 11A10 5 12 H
88 CMA133 Nguyễn Trọng Quyết Nam 25/11/2000 11A3 6 12 H
89 CMA138 Lại Thị Hạnh Nữ 20/12/2000 11A4 6 12 H
90 CMA018 Nguyễn Văn Tôn Nam 31/08/2001 10A2 1 11 H
91 CMA028 Đỗ Văn Nhiên Nam 25/03/2001 10A4 2 11 H
92 CMA048 Lê Ngọc Ánh Nữ 03/11/2001 10A9 2 11 H
93 CMA051 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14/01/2001 10A9 3 11 H
94 CMA055 Nguyễn Thị Nhung Nữ 06/09/2001 10A9 3 11 H
95 CMA063 Nguyễn Kiều Hương Nhung Nữ 31/03/2001 10A11 3 11 H
96 CMA065 Lê Vân Anh Nữ 18/06/2001 10A12 3 11 H
97 CMA072 Nguyễn Mai Phương Anh Nữ 23/04/2001 10A13 3 11 H
98 CMA185 Đỗ Thị Thu Phương Nữ 12/08/2000 11A1 3 11 H
99 CMA186 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 19/08/2000 11A1 3 11 H
100 CMA094 Đỗ Đức Thiện Nam 07/08/2000 11A4 4 11 H
101 CMA139 Vương Minh Hiếu Nam 30/11/2000 11A4 6 11 H
102 CMA191 Đỗ Thị Khanh Nữ 09/08/2000 11A1 6 11 H
103 CMA151 Phạm Hoành Chu Nam 01/02/2000 11A9 7 11 H
104 CMA039 Lê Hoàng Minh Nam 06/02/2001 10A7 2 10 H
105 CMA041 Nguyễn Thị Minh Đức Nữ 25/08/2001 10A8 2 10 H
106 CMA043 Nguyễn Thị Hoài Nữ 20/07/2001 10A8 2 10 H
107 CMA049 Nguyễn Xuân Công Nam 24/08/2001 10A9 2 10 H
108 CMA184 Hoàng Văn Tuấn Nam 09/03/2000 11A1 2 10 H
109 CMA053 Nguyễn Thị Hồng Mây Nữ 18/09/2001 10A9 3 10 H
110 CMA057 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 03/03/2001 10A11 3 10 H
111 CMA058 Đặng Thị Duyên Nữ 21/01/2001 10A11 3 10 H
112 CMA064 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 17/01/2001 10A11 3 10 H
113 CMA066 Nguyễn Văn Đức Nam 08/02/2001 10A12 3 10 H
114 CMA068 Trần Ngọc Trà My Nữ 18/02/2001 10A12 3 10 H
115 CMA076 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 04/12/2001 10A13 4 10 H
116 CMA090 Nguyễn Huyền Thương Nữ 25/10/2000 11A3 4 10 H
117 CMA118 Cao Viết Long Nam 10/11/2001 10A4 5 10 H
118 CMA173 Lê Thị Mai Hương Nữ 18/11/2000 11A14 7 10 H
119 CMA176 Hoàng Văn Hà Nam 11/12/2001 10A7 7 10 H
120 CMA177 Đỗ Văn Dương Nam 12/09/2001 10A7 7 10 H
121 CMA180 Bùi Thị Minh Anh Nữ 17/04/2001 10A7 7 10 H
122 CMA014 Hoàng Nguyễn Hà Đan Nam 28/09/2001 10A2 1 9 H
123 CMA019 Nguyễn Thị Xen Nữ 28/04/2001 10A2 1 9 H
124 CMA196 Tạ Thị Huyền Nữ 10A3 1 9 H
125 CMA044 Đào Thị Nhài Nữ 20/07/2001 10A8 2 9 H
126 CMA093 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 09/04/2000 11A4 4 9 H
127 CMA143 Đặng Xuân Hiệu Nam 05/02/2000 11A5 6 9 H
128 CMA197 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 10A3 1 8 H
129 CMA026 Trịnh Xuân Hoàng Nam 01/06/2001 10A4 2 8 H
130 CMA030 Nguyễn Tiến Đạt Nam 18/01/2001 10A5 2 8 H
131 CMA034 Phạm Thanh Thảo Nữ 28/08/2001 10A5 2 8 H
132 CMA038 Trần Bá Dũng Nam 23/01/2001 10A7 2 8 H
133 CMA059 Vũ Thị Giang Nữ 01/09/2001 10A11 3 8 H
134 CMA062 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 20/12/2001 10A11 3 8 H
135 CMA070 Đặng Thị Thu Trang Nữ 20/02/2001 10A12 3 8 H
136 CMA071 Lê Hoài Anh Nữ 09/10/2001 10A13 3 8 H
137 CMA073 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 31/01/2001 10A13 3 8 H
138 CMA092 Phạm Khánh Dung Nữ 27/08/2000 11A4 4 8 H
139 CMA145 Nguyễn Mạnh Thế Nam 28/01/2000 11A5 6 8 H
140 CMA167 Nguyễn Thị Lương Nữ 30/12/2000 11A13 7 8 H
141 CMA169 Tống Thị Hoài Trúc Nữ 21/03/2000 11A13 7 8 H
142 CMA172 Đặng Thị Vân Anh Nữ 25/01/2001 10A10 7 8 H
143 CMA174 Nguyễn Văn Cung Nam 03/09/2001 10A7 7 8 H
144 CMA013 Nguyễn Thị Bình Nữ 01/04/2001 10A2 1 7 H
145 CMA031 Nguyễn Duy Hiếu Nam 26/06/2001 10A5 2 7 H
146 CMA032 Trịnh Thị Minh Nữ 18/09/2001 10A5 2 7 H
147 CMA033 Trịnh Trà My Nữ 13/09/2001 10A5 2 7 H
148 CMA037 Nguyễn Ngọc Dũng Nam 04/07/2001 10A6 2 7 H
149 CMA042 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 27/02/2001 10A8 2 7 H
150 CMA056 Nguyễn Kim Trọng Nam 11/12/2001 10A9 3 7 H
151 CMA075 Nguyễn Thị Diệu Thuần Nữ 02/11/2001 10A13 3 7 H
152 CMA117 Cao Thị Hồng Nhung Nữ 19/06/2000 11A14 5 7 H
153 CMA121 Ngô Hương Giang Nữ 01/11/2001 10A10 5 7 H
154 CMA122 Đặng Thị Hương Nữ 20/08/2001 10A10 5 7 H
155 CMA128 Đặng Thị Hải Yến Nữ 17/05/2001 10A10 6 7 H
156 CMA140 Nguyễn Văn Linh Nam 15/01/2000 11A4 6 7 H
157 CMA144 Đỗ Văn Hoan Nam 13/09/2000 11A5 6 7 H
158 CMA158 Nguyễn Thị Chinh Nữ 12/07/2000 11A12 7 7 H
159 CMA194 Đỗ Thành Đức Đạt Nam 19/09/2000 11A1 7 7 H
160 CMA017 Nguyễn Thị Thu Nữ 06/02/2001 10A2 1 6 H
161 CMA036 Tống Thị Tuyết Nữ 16/12/2001 10A5 2 6 H
162 CMA050 Trịnh Thu Hà Nữ 09/02/2001 10A9 2 6 H
163 CMA116 Trương Thị Ngọc Nữ 23/07/2000 11A14 5 6 H
164 CMA157 Nguyễn Thị Chi Nữ 07/08/2000 11A12 7 6 H
165 CMA165 Ngô Thị Huyền Nữ 22/06/2000 11A13 7 6 H
166 CMA052 Nguyễn Việt Linh Nam 07/09/2001 10A9 3 5 H
167 CMA077 Bùi Thị Thanh Hà Nữ 23/10/2001 10A15 4 5 H
168 CMA100 Nguyễn Thu Huyền Nữ 27/03/2000 11A8 4 5 H
169 CMA120 Đỗ Quang Đức Nam 11/04/2001 10A10 5 5 H
170 CMA124 Hà Thị Nụ Nữ 11/11/2001 10A10 5 5 H
171 CMA125 Trần Thị Oanh Nữ 28/05/2001 10A10 5 5 H
172 CMA137 Trương Đình Chung Nam 01/03/2000 11A4 6 5 H
173 CMA175 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 29/12/2001 10A7 7 5 H
174 CMA179 Lê Thị Thanh Phương Nữ 12/03/2001 10A7 7 5 H
175 CMA023 Phùng Tuấn Anh Nam 20/09/2001 10A4 1 4 H
176 CMA078 Nguyễn Thị Nương Nữ 15/01/2001 10A15 4 4 H
177 CMA127 Tạ Thu Trà Nữ 22/02/2001 10A10 6 4 H
178 CMA054 Trịnh Thi My Nữ 03/08/2001 10A9 3 2 H
179 CMA198 Nguyễn Duy Khương Nam 10A7 3 2 H
180 CMA035 Trần Thị Huyền Trang Nữ 07/05/2001 10A5 2 -1 BO THI
181 CMA067 Nguyễn Bích Hạnh Nữ 07/03/2001 10A12 3 -1 BO THI
182 CMA082 Nguyễn Thảo Linh Nữ 24/08/2000 11A2 4 -1 BO THI
183 CMA105 Tạ Minh Hà Nữ 06/10/2000 11A9 5 -1 BO THI
184 CMA106 Vũ Văn Huyền Nam 18/08/2000 11A9 5 -1 BO THI
185 CMA113 Lương Thị Khánh Ly Nữ 30/01/2000 11A11 5 -1 BO THI
186 CMA114 Trương Thị Hoa Nữ 10/12/2000 11A12 5 -1 BO THI
187 CMA115 Vương Anh Tuấn Nam 04/11/2000 11A12 5 -1 BO THI
188 CMA119 Nguyễn Quang Việt Nam 01/11/2001 10A5 5 -1 BO THI
189 CMA123 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 16/10/2001 10A10 5 -1 BO THI
190 CMA126 Lê Thị Thu Thủy Nữ 15/01/2001 10A10 6 -1 BO THI
191 CMA132 Vũ Hoài Nam Nam 26/04/2000 11A3 6 -1 BO THI
192 CMA155 Nguyễn Quang Hưng Nam 10/04/2000 11A11 7 -1 BO THI
193 CMA159 Đặng Đình Long Nam 12/02/2000 11A12 7 -1 BO THI
194 CMA162 Nguyễn Thị Thủy Nữ 19/06/2000 11A12 7 -1 BO THI
195 CMA163 Hà Thị Phương Anh Nữ 07/08/2000 11A13 7 -1 BO THI
196 CMA168 Đàm Thị Trà My Nữ 08/08/2000 11A13 7 -1 BO THI
197 CMA170 Nguyễn Lê Hoàng Nam 03/11/2000 11A14 7 -1 BO THI
198 CMA171 Lê Đình Long Nam 15/10/2000 11A14 7 -1 BO THI
Tác giả: BCH Đoàn trường
Nguồn tin: thptchuongmya.edu.vn

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG MỸ A

Địa chỉ : Số 42 khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trưởng ban biên tập: Thầy giáo: Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0243.3868.556 – Email: c3chuongmya@hanoiedu.vn