Thứ sáu, 12/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 410

Kết quả Cuộc thi "Khát vọng CMA" năm thứ 4 - Năm học 2017 - 2018

Kết quả Cuộc thi "Khát vọng CMA" năm thứ 4 - Năm học 2017 - 2018

Trận 1 - Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2017

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Trịnh Duy Nam

11A2

250

Nhất

2

Nguyễn Mạnh Huy

11A3

190

Nhì

3

Dương Đức Tùng

11A1

180

Ba

4

Phan Thị Ngần

10A13

20

Ba

Trận 2 - Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2017

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Nguyễn Duy Khánh

11A3

200

Nhất

2

Hoàng Đình Đan

11A1

135

Nhì

3

Trịnh Thị Giang

11A12

50

Ba

4

Nguyễn Bá Tuấn

11A4

50

Ba

 

Trận 3 - Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2018

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Tống Văn Quý

11A1

165

Ba

2

Nguyễn Mạnh Hoàng

11A2

210

Nhất

3

Nguyễn Anh Hào

11A4

10

Ba

4

Đỗ Thị Hoan

10A10

210

Nhì

 

Trận 4 - Chiều ngày 05 tháng 02 năm 2018

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Trịnh Thị Quỳnh

11A1

260

Nhất

2

Nguyễn Văn Tuân

10A13

80

Ba

3

Đặng Đình Giang

11A2

180

Nhì

4

Vũ Thị Hải Linh

11A3

60

Ba

 

Trận 5 

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Nguyễn Mạnh Huy

11A3

190

2

Trịnh Duy Nam

11A2

250

3

Hoàng Đình Đan

11A1

135

4

Nguyễn Duy Khánh

11A3

200

 

Trận 6

TT

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

Kết quả

1

Nguyễn Mạnh Hoàng

11A2

210

2

Đỗ Thị Hoan

10A10

210

3

Trịnh Thị Quỳnh

11A1

260

4

Đặng Đình Giang

11A2

180

 

Tiếp tục cập nhật các trận còn lại

Tác giả: Huyquyen
Nguồn tin: thptchuongmya.edu.vn

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG MỸ A

Địa chỉ : Số 42 khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trưởng ban biên tập: Thầy giáo: Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0243.3868.556 – Email: c3chuongmya@hanoiedu.vn